|

Welkom bij Streamliners INTERIM MANAGEMENT & CONSULTANCY

Transparante en beheersbare processen geven uw organisatie een stevige basis én flexibiliteit. U kunt hierdoor adequaat inspringen op verschillende klantbehoeften en veranderingen in de markt. Daarnaast bieden verankerde processen uw medewerkers duidelijkheid over hun rol. Zij kunnen zo meedenken én meegroeien met uw organisatie.


De praktijk blijkt echter weerbastig. Werkzaamheden die niet tijdig afgehandeld (kunnen) worden belanden op een stapel. Ze blijven liggen tot er weer naar gevraagd of over geklaagd wordt. U bent dan vooral bezig met symptoombestrijding. Dit doet afbreuk aan de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers én klanten. Interventie en het doorbreken van deze vicieuze cirkel is dan vaak noodzakelijk.


Streamliners belicht knelpunten in uw organisatie en optimaliseert uw bedrijfsprocessen. Hoe? Door heldere analyses te maken, vastgelopen processen vlot te trekken en verandertrajecten te stroomlijnen.